Lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hóc Môn cùng lãnh đạo xà Bà Điểm trao thiết bị học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn


Sinh hoạt lớp tuần 5


164